Všeobecné vyhlásenie

Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom stránky OakBarrel.sk je:
GLASS FOR YOU s.r.o.
Benadova 3
040 22 Košice
IČO: 45 377 634
IČ DPH: SK2022953878

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti OAK BARREL. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť OAK BARREL zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Spoločnosť  OAK BARREL si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti  OAK BARREL alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou OAK BARREL. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti  OAK BARREL.

 

Všetky osobné údaje získava spoločnosť OAK BARREL  od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov